Sminktillverkning

Hejsan! Hoppas du haft en bra start på en ny vecka. Måndagar befinner jag mig på skolan och håller i en kurs som heter Material och miljö. Den kursen är en utmaning att göra kreativ och stimulerande. Kursmålen är ganska “fyrkantiga” och därmed svåra att omvandla till praktiska moment. Enligt mig ska ett stylistprogram vara kreativt, stimulerande, utvecklande, praktiskt och roligt.

Den svåraste ekvationen är nog att gifta ihop skolverket med verkligheten (arbetslivet).

Men just nu jobbar vi för fullt med en uppgift där eleverna ska tillverka sitt eget smink för att sen som slutmål göra en hel makeup på modell med enbart det egentillverkade sminket. I uppgift har de också att de ska förhålla sig till återvinning och miljötänk så en del har planerat att ha uppbrända tändstickor, waxkritor och cocosolja m.m i sina produkter. De ska planera sin makeup utifrån ett tilltänkt tema som de själva har bestämt. Det kan vara 80-tals sminkning, brudsminkning, clown eller vad som helst bara de har en bra plan som utgångspunkt.

Det kommer att sminkas i härliga färger som cerise, klarblå, glitter och diverse andra kulörer. Hoppas jag får visa er elevernas färdiga makeuper när de är klara.

Kram kram Tina G

Cosmetic Manufacturing

Hi all handsome! Hope you had a good start on a new week. On Mondays, I find myself at school and in a course called Material and Environment. That course is a challenge to make creative and stimulating. The course goals are quite “square” and thus difficult to transform into practical moments. In my opinion, a stylist program in school should be creative, stimulating, developing, practical and fun.

The hardest equation is the schoollaw/goals to get married together with the reality (working life).

But at the moment, we are fully working on a task where students will make their own make-up for late finish making a whole make-up on the model with only the self-made makeup. Their task is also to relate to recycling and environmental thinking, so some have planned to have burned matches, wax crayons and coconut oil in their products. They will plan their makeup based on a desirable theme that they have decided. It can be 80’s makeup, bridal shower, clown or whatever they only have a good plan as a starting point.

It will be made in beautiful colors like cerise, clear blue, glitter and various other colors. Hope I’ll show you the students’ finished makeup when they’re done.