Gymnasieval

Jaha då var redan andra advent här, shit vad tiden springer iväg. Igår var det inbokat att åka till Kristianstad med stora sonen som ska välja vilket gymnasie- program och skola han ska gå på till hösten (min lille gosse är stor nu). Det är en hel djungel av program att välja mellan och det finns inga gränser längre för vilken skola man kan välja att gå på.

Nu hade det visat sig att Andreas Carlsson (fd. Idoljury m.m) med team ska även öppna en skola i Kristianstad som i grunden är Ekonomiprogram men ska rikta sig mer mot handel med namnet ARB. Andreas och hans barndoms musiklärare öppnade en skola för några år sedan i Tingsryd och senare även i Vara, AMB som är en musikskola. Alltså vilken drivkraft han har Andreas, imponerande.

När jag lyssnade på deras presentation av skolan kände jag att jag själv skulle vilja gå där. Så mycket nu och framtidstänk de har med denna skola. De vill verkligen tänka utanför boxen och sånt gillar jag.

Efteråt fick vi chans att prata personligen med Andreas, Magnus, Mi och några elevrepresentanter från AMB. Magnus (som pekar mot eleverna på fotot) verkar vara en engagerad, erfaren, spontan och skön kille. Mi är trygg och kunnig inom sitt område och Andreas sympatisk, målmedveten och trevlig. Om mot all förmodan du Andreas Carlsson läser detta inlägg ber jag om ursäkt för dåligt tagna bilder, men du lyser igenom med din karisma ändå tycker jag;)

Vilgot (sonen) har utifrån deras presentation igår bestämt sig att söka till ARB.

När vi ändå var i Kristianstad passade vi på att handla lite julklappar så skönt att ha kommit igång med den biten.

Granen

Idag kom julgranen på plats. Mycket pynt ska det vara tycker jag! Det blev guld, silver och vitt i årets gran med dubbla ljusslingor (svårt att fånga på bild) Hur ser er gran ut i år?

Nej nu ska jag fortsätta att checka av på “To do”- listan. Projekt inreda, städa och fixa till mitt eget nya kontor. Ska bli skönt att ha alla papper, datorer och arbetsverktyg samlade på ett ställe. Sitter nämligen nu vid köksbordet med allt det. Nu ska jag skriva blogg, filma in youtube filmer, fixa med mina kunder, allt detta i min lilla salong. Så förbaskade bra att ha det utrymmet bara att använda, love it!

Kram kram Tina G

Highschool

Well then there was already 2:nd of advent here, shit the time is running away. Yesterday it was booked to go to Kristianstad with the big son to choose which highschool program and school he will go to in the fall (my little boy is big now).

There is so many of programs to choose from and there are no limits anymore for which school you can choose to go in. Now it had turned out that Andreas Carlsson (former Idoljury etc.) with a team will also open a school in Kristianstad, which is basically an economics program, but will focus more on trade with the name ARB.

Andreas and his childhood music teacher opened a school a few years ago in Tingsryd and later also in Vara, AMB, which is a music school. So impressed by Andreas driving force.

When I listened to their presentation of the school, I felt that I would like to go there. So much now and future thinking they have with this school. They really want to think outside the box and I like that. Afterwards, we were given the opportunity to talk personally with Andreas, Magnus, Mi and some student representatives from AMB.

Magnus (pointing to the students on the photo) seems to be a committed, experienced, spontaneous and cool guy. Mi is safe and knowledgeable in her area and Andreas is sympathetic, purposeful and friendly. If in all likelihood you Andreas Carlsson reads this post, I apologize for poorly taken pictures, but you glow through with your charisma anyway I think;)

Vilgot (son) has decided to search for ARB on the basis of their presentation yesterday.

When we were still in Kristianstad we went shopping for some Christmas presents, so nice to get started with that projekt. Today the Christmas tree came in place, I like to decorate it a lot! How is yours christmas-tree look like this year?

And now I will continue to check the “To do” list. Projects decorate, clean and fix my own new office. It will be nice to have all the papers, computers and work tools collected in one place. Right now i am sitting at the kitchen table with all that. Now I’m going to write blog, film youtube movies, fix with my customers, all this in my little lounge. Super nice to have the space just to use, love it!

Hugs Tina G

Stort Tack till er som läser bloggen. Om du är ny här får du gärna roa dig med att gå tillbaka bland alla inlägg och läsa, kanske hittar du något intressant. Tror du dessutom att det är fler som är intresserade av att läsa om styling, färg, form, vardag, resor eller något annat jag skrivit om på bloggen blir jag mer än glad om du DELAR mina inlägg vidare. Ni vet väl även om att jag blir glad om ni kommenterar inläggen i bloggen.