Färgkonsultation

Vid färgkonsultationen / färganalys lägger jag draperingar för att få fram vilken färgkaraktär du är i. Du kommer med egna ögon upptäcka vilken fantastisk skillnad de rätta färgerna gör för hur du ser ut och hur du mår. När du speglar din hud, ditt hår och dina ögon med dina rätta färger slipper du skuggor och fördjupningar i ansiktet. 

Vilka färger du väljer att bära påverkar inte bara dig, utan också din omgivning.

Pris med färgkarta: 1500 kr
Pris utan färgkarta: 1200 kr
Pris enbart färgkarta: 550 kr

Tidsåtgång ca 1½ timma

Den metod som jag använder är inte baserad på den traditionella som delar in människor i årstider.

[caldera_form id=”CF5997e10e1be96″]