När slutade vi att lyssna på vad som är naturligt och medfött hos oss och där med det allra bästa för oss själva. Alla omständigheter förvirrar oss, och rätt som det är ser vi alla likadana ut. Samma stil, samma färger och samma snitt/ utseende på vår outfit. Varför har vi glömt att vi är unika och varför vågar vi inte följa det som naturen har skapa för oss alla var och en?

När blev “stil- Sverige” följa “John- Sverige”? (skyller på jantelagen här) Många människor klär sig likadan och ingen ska tro den är bättre än någon annan. Som jag tolkar det är svart den färgen svenskarna känner sig mest trygg i, då det inte är någon risk för att man sticker ut för mycket.

Förr var svart sorgens färg, på sätt och vis blir den det idag också med tanke på all uppror, krig och tråkigheter det finns överallt i världen. Kan vara skönt och tryggt att gömma sig i den svarta färgen då. Enligt färgpsykologi (som för övrigt är den effekt färger har på våra känslor och sinnesstämning) kan den svarta färgen ha följande påverkan:

Den positiva effekten av svart är bland annat säkerhet, känslomässig trygghet, glamour (om man gillar det) och den som klär i svart bär upp färgen. Den negativa effekten kan vara kyla, hotfullt, tyngd och underkuvande.

Eftersom den svarta färgen har alla färger i sig och alla färger har olika påverkan och betydelse på vår sinnesstämning kan de psykologiska effekterna bli betydande. Svart skapar skyddsbarriärer och suger upp all energi som vi omger oss med. Svart förmedlar tydlighet. Tyvärr finns det en annan negativ effekt av svart färg på oss nordbor som är i de ljusa karaktärerna. Vi har inte naturligt de kontrasterna i hud, hår och ögonfärg som klarar av tyngden i den svarta färgen. Detta leder till att vi får tydligare och djupare linjer och rynkor det lägger sig en skugga i ansiktet vilket i sin tur gör att vi ser äldre och mer tyngda ut.

Cameron Dias är en kvinna som har färgkaraktären som många av oss med ursprung från norden har nämligen Ljus, klar, varm. På bilden där hon har svart på sig kan man tydligt se att ansiktet får skuggor, ögonen ser lite trötta ut och får en mörk ring runt sig och fördjupningarna i ansiktet blir tydliga. Tyvärr ingen fördelaktig färg till henne. Däremot på denna bilden där hon har ljusa färger närmast ansiktet jämnas allt ut och tyngden försvinner betydligt mer fördelaktigt.

CameronDiaz-Sex-Tape'-film-photocall125943__holiday_l

Anne Hathaway är en kvinna som har just de kontraster som krävs för att kunna bära upp den svarta färgen. Hon är färgkaraktären Djup, klar, kall och på bilden ser man hur stilfullt hon klär i svart.

Anne_Hathaway